Referencje

System ELEcTOR użytkowany jest przez wiele instytucji i organizacji,
które zakupiły System lub korzystają z opcji wynajmu na czas obsługi głosowań.
Poniżej przedstawiamy listę referencyjną:

Senaty i Rady Wydziałów polskich uczelni wyższych:

Rady organów samorządowych:

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy i zjazdy organizacji środowiskowo-zawodowych: