Bezprzewodowy system do głosowania ELEcTOR koordynuje proces głosowania, prowadzi automatyczne zliczanie głosów, po którym wyniki są natychmiastowo dostępne w formie prezentacji graficznej i wydruku. System wspiera różne tryby głosowań, z wieloma sposobami doboru odpowiedzi i kryteriów rozstrzygania wyniku. Dzięki temu jest idealny w użyciu do przegłosowywania uchwał, podejmowania decyzji, przeprowadzania testów lub ankiet na wykładach, spotkaniach i zjazdach.

Składniki Systemu

System ELEcTOR składa się z następujących elementów:

 • Terminale do głosowania: 3-przyciskowe lub 6-przyciskowe

  Proste i solidne terminale do głosowania mają duże i wyraźne klawisze, a optyczna sygnalizacja różnych stanów terminala jest ograniczona do minimum - w tej roli dwie jaskrawo świecące lampki sprawdzają się lepiej niż małe i nie zawsze czytelne wyświetlacze.
  Dzięki tym cechom obsługa naszych terminali jest łatwa i intuicyjna, nie nastręcza trudności nawet osobom nie nawykłym do używania podobnego sprzętu.

 • Centralka komunikacyjna
 • Oprogramowanie

  Rozbudowane i przemyślane funkcje głównego programu sterującego umożliwiają skonfigurowanie systemu dla każdego Klienta i pozwalają wygodnie obsługiwać głosowania w rozmaitych trybach i według różnych regulaminów.
  Całość jest w pełni przenośna i nie wymaga żadnej stałej instalacji na sali obrad.

Cechy i zastosowania

Radykalne skrócenie czasu posiedzeń oraz wygodne i pozbawione pomyłek zliczanie głosów - to dwie największe korzyści płynące z używania naszego systemu.

Dostępne parametry głosowań:

 • uwzględnienie wag głosu (np. liczby udziałów)
 • wybór róznych typów wiekszości (zwykła, bezwzględna, kwalifikowana, itp.)
 • automatyczne wyliczenie kworum potrzebnego do uznania wyniku głosowania
 • elastyczny system nadawania uprawnień uczestnikom głosowania
 • wizualizacja postępu głosowania na schemacie sali posiedzeń

System jest zgodny z nowym ustawodawstwem dotyczącym głosowań jawnych na sesjach rad samorządowych. Umożliwia sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

Rodzaje Głosowań

Omówienie dostępnych rodzajow głosowań i kryteriów wyniku.

 • Decyzje Tak / Nie podejmowane podczas zebrań lub posiedzeń
 • Wyłonienie osób / punktów o największym poparciu spośród kilku dostępnych opcji (opcja N z M)
 • Przeprowadzenie quizu / konkursu, gdzie poprawna odpowiedź (i opcjonalnie równiez czas reakcji) decyduje o wygranej lub pozycji w rankingu